Zemné a výkopové práce, na čo je dobré dávať pozor?

25. 08. 2020 | 06:08

Zemné a výkopové práce sú neoddeliteľnou súčasťou výstavby základov, rôznych budov a stavieb v Sečovciach, Michalovciach alebo v Humennom. Sú súčasťou väčšiny rozvojových projektov uskutočňovaných v malom a veľkom meradle, vrátane malých projektov jednotlivcov. Spravovanie takýchto prác je pomerne zložitou záležitosťou. Je to čiastočne spôsobené širokou škálou činností, ktoré sa k týmto prácam radia. Jedna vec, ktorú však majú všetky výkopové práce spoločné, je tá, že kľúčom k úspechu je starostlivé plánovanie.

Nebezpečenstvá a riziká pri výkopových prácach

  • Zrútenie strán výkopu.
  • Materiály padajúce na ľudí pracujúcich na mieste výkopov.
  • Narušenie okolitých štruktúr, ktoré spôsobuje ich kolaps do výkopu.
  • Poškodenie podzemných služieb počas výkopových prác spôsobujúcich elektrickú energiu, výbuch, únik plynu a podobne.
  • Vniknutie vody spôsobujúce záplavy.

Zemné a výkopové práce by sa mali starostlivo naplánovať a následne vykonať. Pred začatím prác sa uistite či sú potrebné vybavenie a materiál na mieste. Zabezpečte, aby tam nechýbal kompetentný človek, ktorý bude mať na starosti bezpečnosť jednotlivých činností a kto chápe riziká a preventívne opatrenia, ktoré sa majú v prípade potreby prijať. Výkopy by sa mali najmenej raz týždenne dôkladne skontrolovať a takéto inšpekcie by sa mali dokumentovať.

Ručné výkopové práce rovnako prinášajú isté riziká, pre to je dobré byť aj v tomto prípade ostražitý a byť pripravený na akýkoľvek problém, ktorý sa počas prác môže vyskytnúť. Výkopové práce cenník sa pre to odvíja samozrejme aj od toho, či ide o ručné výkopové práce alebo sa pri práci využívajú aj nejaké veľké stroje a rovnako závisí cena aj od rozsahu prác a veľkosti pozemku, na ktorom sa pracuje.

Zemné a výkopové práce v Sečovciach, Humennom, Michalovciach či v iných častiach krajiny môžu spôsobiť nemalé problémy. Porozumenie rizikám, ktoré súvisia s výkopmi a hĺbením vám môžu pomôcť predchádzať zraneniam a prípadným úmrtiam zamestnancov.

Autor: Admin Administrátor