Výkopové práce: Ako postupovať, aby ste predišli zbytočným problémom?

07. 09. 2020 | 12:09

Výkopové práce, v Michalovciach, Humennom či vo Vranove nad Topľou, je potrebné realizovať dôkladne a profesionálne. Ideálne, ak je k dispozícii skúsený človek, ktorý bude riadiť a monitorovať kopacke prace vrátane kvality pôdy a rozhodovať o svahoch a o použití výstužných materiálov.

Pred samotným začatím výkopových prác je vhodné preskúmať miesto, kde sa budú realizovať. Je potrebné zamerať sa na:

  • Venovať osobitnú pozornosť tomu, či sú v zemi nejaké inštalácie. Môžu sa tam nachádzať plynové potrubia, elektrické káble alebo komunikačné káble.
  • Prieskum pôdy a či nedošlo ku kontaminácii pôdy z miest predchádzajúcej výroby alebo skládkovania.
  • Akékoľvek predchádzajúce výkopy v súvislosti s prívodným potrubím alebo iným zariadením.
  • Povolenie na výkopy od úradov na to určených.

Pri plánovaní kopackych prac môžu špecifické podmienky vyžadovať vypracovanie havarijného plánu. Jeho súčasťou je aj potrebné vybavenie. To môže zahŕňať čerpadlá, rebríky, ďalšie výstužné materiály, ochranu dýchacích ciest a špeciálne pracovné odevy (ak existuje riziko kontaminácie).

Ručné výkopové práce

Riziko zosuvu pôdy je obzvlášť veľké, keď sa pracuje v stavebnej jame, preto je veľmi dôležité zvážiť či sa na výkopové práce použijú stroje na to určené, alebo postačia rucne vykopove prace. Nech už zvolíte prvú alebo druhú možnosť, je potrebné byť počas celého trvania výkopov opatrní a ostražití. Kedykoľvek sa môže vyskytnúť nejaký problém, na ktorý je potrebné okamžite zareagovať. Predídete tak rôznym nepríjemným situáciám.

Aká je cena výkopových prác?

Rozsah a trvanie výkopových prác nie je možné zovšeobecňovať, pretože je nutné brať do úvahy viacero faktorov od veľkosti pozemku, kde sa vykonávajú, až po množstvo strojov, ktoré budú k prácam potrebné. Vykopove prace cena je pre to do veľkej miery ovplyvnená práve takýmito skutočnosťami. Neodporúčame však raelizovať kopacke prace v Humennom, Michalovciach či v Trebišove svojpomocne. Ide o práce, ktoré je potrebné vykonávať profesionálne, čo vám zaručí, že sa nevyskytnú žiadne komplikácie a problémy.

Autor: Admin Administrátor