Meranie hluku v pracovnom prostredí

19. 08. 2022 | 10:08

Hluk v práci môže spôsobavať zdravotné problémy a je preto potrebné jeho pravidelné meranie.

Podnikové merače hluku boli špeciálne navrhnuté pre tie odvetvia, kde je hluk problémom a práca je ovplyvnená vysokou úrovňou hluku. Tieto merače sú vybavené akustickými a neakustickými funkciami merania a možno ich začleniť do kompletného monitorovacieho systému. V systéme monitorovania hluku sú merače hluku špeciálne navrhnuté na meranie, identifikáciu a ukladanie hladín hluku.

Niektoré typy prác môžu mať v dôsledku vysokých hladín hluku veľmi negatívny vplyv a môžu byť zdravie poškodzujúce. Jedným z hlavných problémov môže byť hluk, ktorý obmedzuje úroveň kvality práce. To je dôvod, prečo vznikli projekty na meranie úrovne zvuku. Miestnych obyvateľov obťažuje aj úroveň hluku, ktorého zdrojom je priemysel. Systém monitorovania hluku musí byť inštalovaný vo všetkých priemyselných odvetviach, kde dochádza k vysokej úrovni hluku. Je potrebné zabezpečiť, aby bol systém dobre nasadený a funkčný, aby sa predišlo akémukoľvek problému alebo zastaveniu prác.

Podľa platných právnych predpisov existujú určité maximálne hladiny hluku, ktoré by sa za žiadnych okolností nemali prekročiť. V ostatných prípadoch je stanovený limit od prípadu k prípadu a upravuje sa podľa projektu.

Existujú spoločnosti, ktoré poskytujú služby merania hluku. Merače hluku sa líšia od trvalých až po dočasné, vhodné napr. pre stavebné projekty.

Autor: Admin Administrátor