Čistenie priestorov: Ktorú dezinfekčnú metódu zvoliť?

27. 07. 2020 | 07:07

Každý chce mať doma či v kancelárii poriadok a čisté prostredie bez rôznych baktérií a vírusov. Udržiavať čisté prostredie či už v Košiciach, Trebišove, alebo v Michalovciach je možné pomocou viacerých dezinfekčných metód. V nasledujúcom článku vám priblížime základné dezinfekčné metódy - chloráciu, ozonizáciu a ultrafialovú (UV) dezinfekciu a ich výhody.

Ako vybrať správne dezinfekčný prostriedok?

V posledných rokoch sa čoraz viac pri dezinfekčných prostriedkoch kladie dôraz na šetrnosť antimikrobiálnej látky k životnému prostrediu. Pri výbere najvhodnejšieho dezinfekčného prostriedku je dobré zamerať sa na jeho hlavné vlastnosti.

  • Malo by sa s ním ľahko a bezpečne manipulovať a rovnako ho bez problémov skladovať.
  • Mal by byť čo najmenej škodlivý pre ľudí a životné prostredie.
  • Mal by mať schopnosť čo najúčinnejšie zničiť infekčné baktérie.
  • Mal by byť cenovo dostupný.

Dezinfekčné metódy

Medzi základné metódy dezinfekcie patria chlorácia, ozonizácia a ultrafialová (UV) dezinfekcia. Chlór ako najpoužívanejší dezinfekčný prostriedok pre komunálne odpadové vody ničí škodlivé organizmy pomocou oxidácie bunkového materiálu. Používa sa ako plynný chlór, roztoky chlórnanu či ďalšie zlúčeniny chlóru v tuhej alebo kvapalnej forme. Je vhodný na ničenie baktérií a vírusov, nedá sa však použiť na ničenie prvokov. O3 je považovaný tiež za veľmi dobrý dezinfekčný prostriedok. Jednou z jeho najväčších výhod je tá, že minimálne ovplyvňuje pH a teplotu v širokom spektre. Napriek tomu, že rozpustnosť o3 klesá pri stúpajúcich teplotách, rýchlosť dezinfekcie sa zvyšuje. UV žiarenie, ktoré vzniká pomocou elektrických výbojov cez ortuťové pary, preniká do genetického materiálu mikroorganizmov a spomaľuje ich schopnosť rozmnožovania. Dezinfekcia ozónom prináša viacero výhod, ktoré z nej robia účinnú a zároveň veľmi šetrnú dezinfekčnú metódu.

Je dobré, aby ste pri čistení priestorov v Košiciach, Trebišove či v Michalovciach mysleli nielen na čistotu, ale aj celkovo na životné prostredie a siahli po metóde, ktorá našu prírodu zbytočne nezaťaží. V prípade, že sa rozhodnete pre dezinfekciu ozónom, odporúčame vám prenechať čistenie priestorov profesionálom, ktorí sa postarajú o všetko potrebné.

Autor: Admin Administrátor